Arkiv

  • 2016-07-11
    Nytt projekt - F17 Etapp 3

    ELIT har fått förtroende att utföra el- och teleinstallationer för ny helikopterplatta på F17 Ronneby.

  • 2016-03-15
    Brandlarmsanläggning i Hurva

    ELIT ska få hjälpa Alstom Power med deras brandlarm vid högspänningsstationen i Hurva som är en del av Syd Västlänken.

  • 2016-03-15
    Brandlarmsanläggning i Barkeryd

    ELIT ska hjälpa Alstom Power med deras brandlarm vid högspänningsstationen i Barkeryd som är en del av Syd Västlänken.

  • 2016-03-02
    Nytt projekt - STENA Recycling

    ELIT har fått uppdraget att hjälpa STENA Recycling med deras nybyggnad av returpappersanläggningen i Växjö. Beställare: Stena

  • 2016-01-28
    Nytt RAM-avtal med Växjöbostäder

    ELIT har tecknat ett RAM-avtal med Växjöbostäder för de kommande två åren (2016-2017). Beställare: Växjöbostäder